Array
(
  [id] => 839
  [type] => document
  [contentType] => text/html
  [pagetitle] => Par programmu
  [longtitle] => 
  [description] => 
  [alias] => par-programmu
  [alias_visible] => 1
  [link_attributes] => 
  [published] => 1
  [pub_date] => 0
  [unpub_date] => 0
  [parent] => 806
  [isfolder] => 1
  [introtext] => 
  [content] => 
  [richtext] => 1
  [template] => 29
  [menuindex] => 0
  [searchable] => 1
  [cacheable] => 1
  [createdby] => 2
  [createdon] => 1520853820
  [editedby] => 2
  [editedon] => 1520856036
  [deleted] => 0
  [deletedon] => 0
  [deletedby] => 0
  [publishedon] => 1468589040
  [publishedby] => 1
  [menutitle] => 
  [donthit] => 0
  [privateweb] => 0
  [privatemgr] => 0
  [content_dispo] => 0
  [hidemenu] => 0
  [class_key] => modDocument
  [context_key] => web
  [content_type] => 1
  [uri] => par-programmu/
  [uri_override] => 0
  [hide_children_in_tree] => 0
  [show_in_tree] => 1
  [properties] => 
  [tv.image-1] => /lv/assets/user/./IMG_5378 (1)-min.jpg
  [idx] => 1
  [link] => 
)
Array
(
  [id] => 788
  [type] => document
  [contentType] => text/html
  [pagetitle] => Programmas
  [longtitle] => 
  [description] => 
  [alias] => duplicate-of-darba-piedāvājumi
  [alias_visible] => 1
  [link_attributes] => 
  [published] => 1
  [pub_date] => 0
  [unpub_date] => 0
  [parent] => 806
  [isfolder] => 1
  [introtext] => 
  [content] => <p style="text-align: center;"><strong>Profesionālās pilnveides izglītības programmas</strong></p>
<table style="height: 411px; width: 782.014px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; width: 121px;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Izglītības programma</strong></span></td>
<td style="text-align: center; width: 78px;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Iepriek&scaron;ējā izglītība</strong></span></td>
<td style="text-align: center; width: 77px;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Pedagogi</strong></span></td>
<td style="text-align: center; width: 77px;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Mācību ilgums</strong></span></td>
<td style="text-align: center; width: 77px;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Grupas lielums</strong></span></td>
<td style="text-align: center; width: 102px;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Norises laiki</strong></span></td>
<td style="text-align: center; width: 91px;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Kopējā mācību maksa*</strong></span></td>
<td style="text-align: center; width: 110.014px;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Līdzmaksā-jums 10%*</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; width: 121px;">
<p><strong>Jaunākās tendences ēdienu gatavo&scaron;anā</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</td>
<td style="text-align: center; width: 78px;">
<p>Ar pamatizglītību</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</td>
<td style="text-align: center; width: 77px;">
<p>Māris Astičs</p>
<p>Anna Brice</p>
<p>Gunta Stepanova</p>
<p>Airita Jurcika</p>
</td>
<td style="text-align: center; width: 77px;">
<p>3.5</p>
<p>mēne&scaron;i (170 h)</p>
<p>&nbsp;</p>
</td>
<td style="text-align: center; width: 77px;">
<p>10-20 personas</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</td>
<td style="text-align: center; width: 102px;">
<p>3 reizes nedēļā</p>
<p>17.30 - 22.00</p>
<p>(kulinārijas entuziastiem)</p>
</td>
<td style="text-align: center; width: 91px;">
<p>428.40 EUR</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</td>
<td style="text-align: center; width: 110.014px;">
<p>42.84 EUR</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; width: 121px;">
<p><strong>___________</strong></p>
</td>
<td style="text-align: center; width: 78px;">
<p>___________</p>
</td>
<td style="text-align: center; width: 77px;">
<p>___________</p>
</td>
<td style="text-align: center; width: 77px;">
<p>___________</p>
</td>
<td style="text-align: center; width: 77px;">
<p>___________</p>
</td>
<td style="text-align: center; width: 102px;">
<p>___________</p>
</td>
<td style="text-align: center; width: 91px;">
<p>___________</p>
</td>
<td style="text-align: center; width: 110.014px;">
<p>___________</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; width: 121px;">
<p><strong>Jaunākās tendences ēdienu gatavo&scaron;anā</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</td>
<td style="text-align: center; width: 78px;">
<p>Ar pamatizglītību</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</td>
<td style="text-align: center; width: 77px;">
<p>Māris Astičs</p>
<p>Anna Brice</p>
<p>Gunta Stepanova</p>
<p>Airita Jurcika</p>
</td>
<td style="text-align: center; width: 77px;">
<p>3.5</p>
<p>mēne&scaron;i (170 h)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</td>
<td style="text-align: center; width: 77px;">
<p>10-20 personas</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</td>
<td style="text-align: center; width: 102px;">
<p>2-3 pilnas darba dienas nedēļā,precīzs nodarbību grafiks tiks noteikts pēc grupas nokomplektē&scaron;anas (nozares speciālistiem)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</td>
<td style="text-align: center; width: 91px;">
<p>428.40 EUR</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</td>
<td style="text-align: center; width: 110.014px;">
<p>42.84 EUR</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>* mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājo&scaron;ā līdzmaksājums. Nodarbinātajiem ar maznodro&scaron;inātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.</p>
<p><strong>KAS VAR PIETEIKTIES</strong></p>
<p><strong>Strādājo&scaron;ie:</strong></p>
<ul>
<li>Vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam;</li>
<li>Ar pabeigtu pamatizglītību.<br /><br /></li>
</ul>
<p><strong>Pieteik&scaron;anās līdz&nbsp;17. septembrim!</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Iesniedzamie dokumenti:</strong></p>
<ul>
<li>Aizpildīta pieteikuma veidlapa&nbsp;<a href="https://ej.uz/c6je">(Anketa)</a>;</li>
</ul>
<p>Dokumentu iesnieg&scaron;ana:</p>
<ul>
<li>Restorānu servisa skola, Valkas ielā 1a, Rīgā, darba dienās no plkst. 10.00 līdz 17.00</li>
</ul>
<p>vai</p>
<ul>
<li>Atsūtot uz Turn on Javascript! parakstītu un skenētu vai parakstītu ar dro&scaron;u elektronisko parakstu</li>
</ul>
<p>&nbsp;<strong>Ar mācību programmu var iepasīzties &scaron;eit:&nbsp;<a href="https://failiem.lv/u/btxjnucd">PROGRAMMA</a></strong></p>
<p>Tālrunis un e-pasts uzziņām: e-pasts: Turn on Javascript!, T. +371 20273333.</p>
  [richtext] => 1
  [template] => 29
  [menuindex] => 1
  [searchable] => 1
  [cacheable] => 1
  [createdby] => 2
  [createdon] => 1520852034
  [editedby] => 2
  [editedon] => 1534845208
  [deleted] => 0
  [deletedon] => 0
  [deletedby] => 0
  [publishedon] => 1534314660
  [publishedby] => 2
  [menutitle] => 
  [donthit] => 0
  [privateweb] => 0
  [privatemgr] => 0
  [content_dispo] => 0
  [hidemenu] => 0
  [class_key] => modDocument
  [context_key] => web
  [content_type] => 1
  [uri] => duplicate-of-darba-piedāvājumi/
  [uri_override] => 0
  [hide_children_in_tree] => 0
  [show_in_tree] => 1
  [properties] => 
  [tv.image-1] => /lv/assets/user/./IMG_5224 (1)-min.jpg
  [idx] => 2
  [link] => 
)
Array
(
  [id] => 857
  [type] => document
  [contentType] => text/html
  [pagetitle] => Kā iestāties?
  [longtitle] => 
  [description] => 
  [alias] => kā-iestāties
  [alias_visible] => 1
  [link_attributes] => 
  [published] => 1
  [pub_date] => 0
  [unpub_date] => 0
  [parent] => 806
  [isfolder] => 1
  [introtext] => 
  [content] => 
  [richtext] => 1
  [template] => 29
  [menuindex] => 2
  [searchable] => 1
  [cacheable] => 1
  [createdby] => 2
  [createdon] => 1520855287
  [editedby] => 2
  [editedon] => 1520855939
  [deleted] => 0
  [deletedon] => 0
  [deletedby] => 0
  [publishedon] => 1468589040
  [publishedby] => 1
  [menutitle] => 
  [donthit] => 0
  [privateweb] => 0
  [privatemgr] => 0
  [content_dispo] => 0
  [hidemenu] => 0
  [class_key] => modDocument
  [context_key] => web
  [content_type] => 1
  [uri] => kā-iestāties/
  [uri_override] => 0
  [hide_children_in_tree] => 0
  [show_in_tree] => 1
  [properties] => 
  [tv.image-1] => /lv/assets/user/./IMG_5378 (1)-min.jpg
  [idx] => 3
  [link] => 
)
Array
(
  [id] => 782
  [type] => document
  [contentType] => text/html
  [pagetitle] => Mācību grafiks
  [longtitle] => 
  [description] => 
  [alias] => duplicate-of-mācību-grafiks
  [alias_visible] => 1
  [link_attributes] => 
  [published] => 1
  [pub_date] => 0
  [unpub_date] => 0
  [parent] => 806
  [isfolder] => 0
  [introtext] => 
  [content] => <p><strong>Mācību grafiks 2016./2017.MĀC.G.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
  [richtext] => 1
  [template] => 44
  [menuindex] => 3
  [searchable] => 1
  [cacheable] => 1
  [createdby] => 2
  [createdon] => 1520852033
  [editedby] => 2
  [editedon] => 1528957929
  [deleted] => 0
  [deletedon] => 0
  [deletedby] => 0
  [publishedon] => 1528957927
  [publishedby] => 1
  [menutitle] => 
  [donthit] => 0
  [privateweb] => 0
  [privatemgr] => 0
  [content_dispo] => 0
  [hidemenu] => 0
  [class_key] => modDocument
  [context_key] => web
  [content_type] => 1
  [uri] => duplicate-of-mācību-grafiks
  [uri_override] => 0
  [hide_children_in_tree] => 0
  [show_in_tree] => 1
  [properties] => 
  [tv.image-1] => /lv/assets/user/./IMG_5224 (1)-min.jpg
  [idx] => 4
  [link] => 
)

Duplicate of Izglītības programmas

Pavārs

Pavārs plāno un organizē virtuves darbu, kā arī veic sev piešķirtos uzdevumus citu speciālistu uzraudzībā.

Lasīt vairāk...

Viesmīlis

Viesmīlis ne tikai piedāvā un pasniedz ēdienus un dzērienus restorānos un citās sabiedriskās ēdināšanas iestādēs, bet arī uzņemas atbildību par viesu labsajūtu iestādē.

Lasīt vairāk...

Konditors

Konditors sagatavo izejvielas darbam, gatavo rauga un bezrauga mīklas, to izstrādājumus, pildījumus un apdares pusfabrikātus, noformē konditorejas izstrādājumus.

Lasīt vairāk...

Bārmenis

Bārmenis sagatavo un pasniedz alkoholiskos un bezalkoholiskos dzērienus sabiedriskās ēdināšanas iestādēs vai klubos.

Lasīt vairāk...

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists

Lai veiksmīgi izveidotu un attīstītu ēdināšanas uzņēmumu, jāpārzina nozares specifika. Restorānu servisa skola ir izveidojusi īpašu apmācību programmu, lai paaugstinātu pavāru un restorānu vadītāju kvalifikācijas līmeni.

Lasīt vairāk...

Duplicate of Pasniedzēji

Duplicate of Jaunumi

Duplicate of Sadarbības partneri

Duplicate of Mūsu audzēkņi strādā

Valkas iela 1a, Riga
Turn on Javascript!