Bārmenis

Bārmenis

Bārmenis sagatavo un pasniedz alkoholiskos un bezalkoholiskos dzērienus sabiedriskās ēdināšanas iestādēs vai klubos.

Programma:

Restorānu pakalpojumi

Programmas veids:

Profesionālā tālākizglītība

Iegūstamā kvalifikācija:

Bārmenis 

Apgūstamie priekšmeti:

 • Dzērienu zinības;
 • Bāra darba organizācija;
 • Bāra uzkodu gatavošana;
 • Uzskaite un kalkulācija;
 • Profesionālā saskarsme;
 • Lietišķā svešvaloda;
 • u.c.

 

+40% no mācībām - PRAKSE kādā no vadošajiem Latvijas restorāniem ("Le Dome", "Vincents", "Kaļķu vārti", "Bergs", "Neiburgs" u.c.)

 

Uzņemšanas prasības:

Vispārējā vidējā izglītība & Viesmīļa kvalifikācija

Izglītības ieguves forma:

Klātiene

Mācību ilgums:

6 mēn./9 mēn. (968 stundas)

Mācību sākums:

Oktobris/Novembris

Mācību maksa:

1000 EUR

Mācību literatūra:

 • Andre Domine “Lielā bāra grāmata”, Jāņa Rozes apgāds, Rīga, 2010;
 • Brian Glover “The World Encyclopedia of Beer”, Lorenz Books, London, 1997;
 • Eliq Maranik “Chocolate: Homemade, Fancy & Delicious”, H.F. Ullmann, Sweden, 2013;
 • Mary Banks, Christine Mcfadden, Catherine Atkinson “The World Encyclopedia of Coffee”, Hermes House, London, 2010;
 • Otto Arera “Shake it! Die Barschule”, Fachbuchverlag, Berlin, 2004;
 • u.c.