Sadarbības iespējas

Restorānu servisa skola vienmēr ir atvērta jauniem piedāvājumiem par sadarbības iespējām ar citiem nozares uzņēmumiem.


Kontaktpersona – Restorānu servisa skolas vadītājs Māris Astičs, mob. 25619961

Mūsu audzēkņi strādā

Sadarbības partneri